divendres, 27 de febrer de 2015

8/52

Foto: Amazonesenpijama

Fins ara, quan deixava qualsevol cosa damunt sa taula de sa cuina, posem per exemple una colflori, no se me passava pes cap que pogués canviar de lloc. Però ara na Nuara ja seu a sa trona de sa cuina, i resulta que a més, li agrada agafar tot lo que està al seu abast. I ses coses canvien de lloc totes soles.
I com a nina de sis mesos i mig, no només ho agafa, ella vol comprovar que li cap dins sa boca, o almenys que ho pot intentar. Lo que me sorprèn més de tot aquest assumpte és que potser li "pilla" es gustet a lo que menys m'esperava, com per exemple...les fulles de la coliflor.

Hasta hace poco, cuando dejaba cualquier cosa encima de la mesa de la cocina, pongamos por ejemplo una coliflor, no se me ocurría que pudiera cambiar de lugar. Pero ahora Nuara ya se sienta en su silla la cocina, y resulta que además, le gusta coger todo lo que está a su alcance. Entonces las cosas cambian de lugar, solas.

Y como niña de seis meses y medio, no sólo lo coge, ella quiere comprobar que le cabe dentro su boca, o al menos que lo quiere intentar. Lo que me sorprende más de todo este asunto es que quizá le "pilla" se gustillo a lo que menos me esperaba, como por ejemplo ... las hojas de la coliflor.Foto: Amazonesenpijama

Aquesta setmana ha tastat un munt de coses noves. Ara que ha començat, no vol perdre's cap àpat!
Esta última semana ha probado un montón de cosas nuevas. Ahora que ha empezado, no quiere perderse ninguna comida!

Foto: Amazonesenpijama


Foto: Amazonesenpijama


Foto: Amazonesenpijama


Però aquesta setmana també estem aprenent una altra cosa. Està passant. Na Nuara s'ha posat malalta. Ja ha estat dues vegades constipada aquest hivern, però lo que se diu malalta, amb calentura i tal, encara no. I ara ve quan te demanes: "i ara...què s'ha de fer, ara?".
Nosaltres hem optat per observar. Seguir observant. Si li puja molt sa febre, seguir observant. Si la té alta molt de temps, actuar. Quan, abans, després...? Això de ser pares, comença a posar-se divertit complicat...quan no tens respostes...

I ara és quan la consciència te recorda: "quan sa teva filla es posa malalta, demana't a tu mateixa què et passa; quan a ella li passa qualque cosa, què t'està passant a tu?"...vaja...què fàcil, no? Idò no! No és gens fàcil. Però lo que sí és veritat és que te fa aturar, respirar, mirar-ho amb perspectiva, com si estassis fora de ca teva observant amb un telescopi a través de les finestres...

I aquí me teniu, amb posat galileà, primer amb l'ull del telescopi mig adormit mig despert (i realment, gens lluny, sinó al contrari), perquè a la nit vàrem estar pendent de si baixava sa febre o si suava, i que li arribàs sempre el pit, perquè estàs ben hidratada. I després amb el telescopi entel·lat amb el fum que surt de les olles, perquè ahir era dijous i tocava cuinar, amb un pit defora cada vegada que ella me necessitava, i fent mini escapades al sofà per recrear una estampa de pau i tranquil·litat que la fes sentir serena, acompanyada, i mimadeta.

Però realment, sóc mare, i així intent seguir. Realment, és aquí i ara on vull estar, mimant-la, i en una atmosfera de pau i sossec continus. No em ve de gust haver d'estar pendent de si se m'aferra el mill o si pita la thermomix. I aquesta fillona necessita carícies constants per curar-se perquè és una bebé. I aquesta és sa seva feina, transportar-nos a sa tendresa diàriament, recordar-mos què és lo important, i que passa ràpid, que ho hem d'aprofitar ara.
Per tant, me'n vaig a oferir-li nodriment altra vegada. Que és igual si fa deu minuts que ha mamat, que ja me torna a necessitar. (Aquest tema de la necessitat, dóna per una altra filosofada, un altre dia, val? Que també me causa un intríngulis...!). Sort que aquesta cap de setmana tindrem els padrins mallorquins per casa.:)
Pero esta semana también estamos aprendiendo otra cosa. Está pasando. Nuara se ha puesto enferma. Ya ha pasado por dos resfriados este invierno, pero lo que se dice enferma, con calentura y tal, todavía no. Y ahora viene cuando vienen las dudas: "y ahora ... qué hacemos ahora?".Nosotros hemos optado por observar. Seguir observando. Si le sube mucho la fiebre, seguir observando. Si la tiene alta mucho tiempo, actuar. Cuándo, antes, después ...? Esto de ser padres, comienza a ponerse divertido complicado ... cuando no tienes respuestas ...Y ahora es cuando la consciencia te recuerda: "cuando tu hija enferma, pídete a ti misma qué te pasa, cuando a ella le pasa algo, qué te está pasando a ti?" ... Vaya ... qué fácil, no? Pues no! No es nada fácil. Pero lo que sí es verdad es que te obliga a parar, respirar, mirarlo con perspectiva, como si estuvieras fuera de tu casa observando con un telescopio a través de las ventanas ...

Y aquí me tenéis, cual perfil galileano, primero con el ojo del telescopio medio dormido medio despierto (y realmente, nada lejos, sino al contrario), porque durante la noche estuvimos pendientes de si bajaba la fiebre o si sudaba, y que le llegara siempre el pecho, paraa asegurarnos la hidratación. Y luego con el telescopio empañado con el humo que sale de las ollas, porque ayer era jueves y tocaba cocinar, con un pecho afuera cada vez que ella me necesitaba, y haciendo mini escapadas al sofá para recrear una estampa de paz y tranquilidad que la hiciera sentir serena, acompañada, y mimadita.

Pero realmente, soy madre, y así intento seguir. Realmente, es aquí y ahora donde quiero estar, mimándola, y en una atmósfera de paz y sosiego continuos. No me apetece tener que estar pendiente de si se me pega el mijo o si pita la thermomix. Y esta hijita necesita caricias constantes para curarse porque es una bebé. Y este es su faena, transportarnos a su ternura diariamente, recordarnos qué es lo importante, y que pasa rápido, que lo tenemos que aprovechar ahora. 

Por lo tanto, me voy a ofrecerle alimento de nuevo. Que es igual si hace diez minutos que ha mamado!, que ya me vuelve a necesitar. (Este tema de la necesidad, da por otra filosofada, otro día, vale? Que también me causa un intríngulis ...!). Suerte que este fin de semana tendremos a los abuelos mallorquines por casa. :)

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

♥ Psst psst! Gràcies per fer una ullada a Amazonesenpijama.