divendres, 17 d’abril de 2015

15/52 tornar de treballar a fora


 Foto: Amazonesenpijama


"Sortir de casa i tancar sa porta conscientment, amb coneixement de causa i conseqüència, per estar quatre hores a més de 20 km de na Nuara..."
Això deia el missatge que vaig enviar des del mòbil el primer dia de feina. El dia que me separava de na Nuara per primera vegada per tantes hores seguides. La primera vegada que m'allunyava tant.
D'això avui ja en fa 10 dies, i seguim tots vius.

A mesura que s'acostava aquesta data, el cap i el cor s'anaven enviant missatges en ambdues direccions, de vegades es trobaven i xocaven, i encara ho fan sovint.

Com quan en Dídac va tallar el cordó umbilical, tornar a donar ales, ets lliure, fes el teu camí, estàs acompanyada...i allunyar-me primer un carrer, després un km, després pujar al tren, que et porta més lluny, i saber que en quatre hores no tornaràs a casa, que ella està bé (almenys ho vols creure, i confiar ajuda), però que no estem juntes. Saber que comença una aventura nova, crear vincles amb altres persones que no són sa mamà. Sentir els pits, que s'emplenen a un ritme proporcional a s'enyoranya. Confiar amb el pare, confiar amb la iaia, confiar amb ella, que sabrà demanar què necessita a cada moment, i que a la meva tornada em sebrà demanar just el que li ha mancat. Que els relats del que han fet aquesta tarda seran fidels i detallats, que me'n podré fer una idea però que els sabré donar l'espai que els correspon, que sabré gaudir de la meva independència física, que no canviarà les coses importants, que sí que les canviarà però serà per a bé, que pot ser una experiència bonica, que la farem el més "orgànica" que sabem...

Foto: Amazonesenpijama

Fins ara sabia com era na Neus treballadora i na Neus mare, però ara també cal dir que tenia una mica de curiositat per veure com seria na Neus mare i treballadora a la vegada. I vaja...diríem que completeta.

Na Nuara ha fet un canvi preciós, com una flor que evoluciona, naturalment. I em segueix ensenyant mil coses, al·lucin.
Des dels primers dies es va adaptar molt bé a que jo no hi fos durant unes hores. Ara bé, a mi tampoc no m'esperava amb una pancarta de "Benvinguda a casa mamà, t'he enyorat molt".  Va ser més com: ohhh, síiii? és sa mamà?? segur, ai sí, què bé! estic molt contenta-vull pitet! Ja!!!

" ...i no és gens dramàtic, però ho sento important, na Nuara acaba de fer 8 mesos i sento que és una nova etapa, per a nosaltres com a pares i per a ella. Sento estranyesa, estic en un núvol estrany, i tenc ganes de veure-la, això sí."

Quan arribo la veig més gran i dinàmica, es queda més temps adormida tota sola al seu llitet durant el dia, i menja molt a gust tot el que li ofereixin tant els seus pares com qui la cuida (ara per ara només ho hem provat amb la iaia, esperem que no hi hagi problema amb la mare de dia, d'aquí a una setmana). La veus contenta i molt riallera, comunicativa i sap demanar el que vol i sap dir prou quan no en vol més. Això em fa estar més tranquil·la, i que se li respectin aquests gestos també.

Foto: Amazonesenpijama

A mesura que he anat tornant de sa feina a casa he après una cosa nova: les relacions que na Nuara té amb cada persona són i seran diferents. Clar, nosaltres tampoc som iguals amb els nostres pares que amb els tiets, padrins, amics.
Un altre dia estaria bé que fes una llista del que crec que sóc per sa meva filla (sempre va bé un exercici d'autoestima), però ara que no és el tema del post, en resum i per com m'he sentit aquests dies puc afirmar fermament que JO SÓC ELS MEUS PITS.
El pare és l'altre, "que no té pits però em fa sentir tan o més segura que sa mamà, i amb qui estic súper bé quan ella ja no té energia; el pare sap què vull".
I amb la iaia, ara que ha passat més estona i la podem integrar a aquest resum, amb la iaia juga, passeja i riu molt. I també s'adorm en cinc minuts.

Està molt divertida. Aquesta setmana ha descobert la seva passió pel mill, la salsa de tomàtiga i que pot fer voltes i posar-se en posició d'esfinx. Amb la iaia juguen molt i crec que s'ha reconciliat amb estar a terra, cosa que em reconforta perquè tenia una espineta, a veure si no l'estàvem estimulant prou o de la forma correcta.

Tenir suport a casa, no ens enganyem, també va bé per descansar una mica, anar un poc menys estressada, i aprofitar per fer algunes coses bàsiques (que han esdevingut extraordinàries) com per exemple les referents a ungles i pèls de la higiene corporal, hehe, o posar-se malalta altra vegada (tres cops en dos mesos, és un truc infalible per fer una entrada plena i enèrgica a la primavera, ja en veureu els resultats ;)

"També hi ha un punt de tornar enrera, això d'anar a treballar sense un annexe em fa sentir com abans d'estar embarassada, com una recuperació de mi mateixa, d'aquell estar, durant uns instants."

No, en sèrio, entre el suport d'una tercera persona durant més d'una setmana i la independència que recordes que tenies pel fet d'anar a treballar és com si s'hagués obert una finestreta a "fer altres coses". Clar que feim mil coses en família, anam a esdeveniments socials, quedam amb amics, na Nuara és un solet i sempre mos la podem endur per tot. Però jo me referesc a tenir una estona per escurçar-me uns pantalons o per pintar una cadira, per a rebre un taller de costura un dissabte a la tarda, per teixir-me un xal les estones de tren. Me sent agraïda per això.|     |     |"Salir de casa y cerrar la puerta conscientemente, con conocimiento de causa y consecuencia, por estar cuatro horas a más de 20 km de Nuara ..."

Esto decía el mensaje que envié desde el móvil el primer día de trabajo. El día que me separaba de Nuara por primera vez por tantas horas seguidas. La primera vez que me alejaba tanto.
De eso hoy ya hace 10 días, y seguimos todos vivos.

A medida que se acercaba esta fecha, la cabeza y el corazón se iban enviando mensajes en ambas direcciones, a veces se encontraban y chocaban, y todavía lo hacen a menudo.

Como cuando Dídac cortó el cordón umbilical, volver a dar alas, eres libre, haz tu camino, estás acompañada ... y alejarme primero una calle, luego un km, después subir al tren, que te lleva más lejos, y saber que en cuatro horas no volverás a casa, que ella está bien (al menos lo quieres creer, y confiar ayuda), pero que no estamos juntas. Saber que comienza una aventura nueva, crear vínculos con otras personas que no son su mamá. Sentir los pechos, que se llenan a un ritmo proporcional al echar de menos. Confiar en el padre, confiar en abuela, confiar en ella, que sabrá pedir lo que necesita en cada momento, y que a mi vuelta me sabrá pedir justo lo que le ha faltado. Que los relatos de lo que han hecho esta tarde serán fieles y detallados, que me podré hacer una idea pero que también sabré dar el espacio que les corresponde, que sabré disfrutar de mi independencia física, que no cambiará las cosas importantes, que sí las cambiará pero será para bien, que puede ser una experiencia bonita, que la haremos lo más "orgánica" que sabremos...

Hasta ahora sabía cómo era la Neus trabajadora y la Neus madre, pero ahora también hay que decir que tenía un poco de curiosidad por ver cómo sería la Neus madre y trabajadora a la vez. Y vaya ... diríamos que completita.

Nuara ha hecho un cambio precioso, como una flor que evoluciona, naturalmente. Y me sigue enseñando mil cosas, alucino.
Desde los primeros días se adaptó muy bien a que yo no estuviera durante unas horas. Ahora bien, a mí tampoco me esperaba con una pancarta de "Bienvenida a casa mamá, te he echado de menos". Fue más como: ohhh, sí? es mamá ?? seguro, ay sí, qué bien! estoy muy contenta-quiero teta! Ya!!!

"... Y no es nada dramático, pero lo siento importante, Nuara acaba de cumplir 8 meses y siento que es una nueva etapa, para nosotros como padres y para ella. Siento extrañeza, estoy en una nube extraña, y tengo ganas de verla, eso sí. "

Cuando llego la veo más grande y dinámica, se queda más tiempo dormida sola a su camita durante el día, y come muy a gusto todo lo que le ofrezcan tanto sus padres como quien la cuida (por ahora sólo lo hemos probado con la iaia, esperemos que no haya problema con la madre de día, dentro de una semana). La ves contenta y muy risueña, comunicativa y sabe pedir lo que quiere y sabe decir basta cuando no quiere más. Esto me hace estar más tranquila, y que le respeten estos gestos también.

A medida que he ido volviendo del trabajo a casa he aprendido algo nuevo: las relaciones que Nuara tiene con cada persona son y serán diferentes. Claro, nosotros tampoco somos iguales con nuestros padres que con los tíos, abuelos, amigos.
Otro día estaría bien que hiciera una lista de lo que creo que soy para mi hija (siempre va bien un ejercicio de autoestima), pero ahora que no es el tema del post, en resumen y por cómo me he sentido estos días puedo afirmar firmemente que YO SOY MIS PECHOS.
El padre es el otro, "que no tiene pechos pero me hace sentir tan o más segura que mamá, y con quién estoy súper bien cuando ella ya no tiene energía, papá sabe qué quiero".
Y con la iaia, ahora que ha pasado más tiempo y la podemos integrar a este resumen, con la iaia juega, se pasea y ríe mucho. Y también se duerme en cinco minutos.

Está muy divertida. Esta semana ha descubierto su pasión por el mijo, la salsa de tomate y que puede dar vueltas y ponerse en posición de esfinge. Con la iaia juegan mucho y creo que se ha reconciliado
 con estar en el suelo, lo cual me reconforta porque tenía una espinita, a ver si no la estábamos estimulando lo suficiente o de la forma correcta.

Tener apoyo en casa, no nos engañemos, también va bien para descansar un poco, ir un poco menos estresados, y aprovechar para hacer algunas cosas básicas (que se han convertido extraordinarias) como por ejemplo las referentes a uñas y pelos de la higiene corporal, jeje, o ponerse enferma otra vez (tres veces en dos meses, es un truco infalible para hacer una entrada por la puerta grande de la primavera, ya veréis qué resultados ;)

"También hay un punto de volver atrás, eso de ir a trabajar sin un anexo me hace sentir como antes de estar embarazada, como una recuperación de mí misma, de aquel sentirme, durante unos instantes."

No, en serio, entre el apoyo de una tercera persona durante más de una semana y la independencia que recuerdas que tenías por el hecho de ir a trabajar es como si se hubiera abierto una ventanilla a "hacer otras cosas". Claro que hacemos mil cosas en familia, vamos a eventos sociales, quedamos con amigos, na anudar es un solecito y siempre nos la podemos llevar por todo. Pero yo me refiero a tener un rato para acortar me unos pantalones o para pintar una silla, para recibir un taller de costura un sábado por la tarde, para tejer hacerme un chal los ratos de tren. Me siendo agradecida por ello.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

♥ Psst psst! Gràcies per fer una ullada a Amazonesenpijama.